اهداف و چشم انداز

هدف عمده نشریه پژوهشنامه روابط جهانی فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با موضوعات روابط بین الملل از بعد نظری و عملی می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل‌هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می‌رساند:

  • الگوهای رفتارهای سیاسی و تحلیل آنها؛
  • مطالعات فرهنگی و سیاست؛
  • مناقشات سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای؛
  • جهانی شدن و سیاست؛
  • آسیب‌ شناسی روابط ایران و قدرت­ های منطقه ­ای و بین­ المللی به منظور ارتقای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران؛
  • مسائل امنیتی و نظامی در حوزه منطقه‌­ای و بین‌­المللی در زمینه ارتقا و یا آسیب به منافع ملی ایران.

به منظور دسترسی بهتر و سریعتر پژوهشگران و کتابخانه ها به آخرین یافته‌های پژوهشی در این زمینه، این نشریه اجازه دسترسی-آزاد به مقالات خود را به خوانندگان می‌دهد.