اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسین سلیمی

روابط بین الملل استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ایران

salimiatu.ac.ir
0000-0002-9330-4606

سردبیر

دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی

روابط بین الملل استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

jdehghani20yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر اصغر افتخاری

روابط بین الملل استاد روابط بین الملل دانشگاه دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

eftekhariasggmail.com

دکتر علی آدمی

روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

aliadami2002yahoo.com

دکتر مرتضی نورمحمدی

روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

politic110gmail.com

دکتر محمدرضا دهشیری

روابط بین الملل استاد روابط بین الملل دانشکده وزارت امور خارجه، تهران، ایران

mohammadreza_dehshiriyahoo.com

دکتر محمدحسن شیخ الاسلامی

روابط بین الملل دانشیار دیپلماسی و سازمان های بین المللی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران

mhsheikhgmail.com

دکتر حمیرا مشیرزاده

روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران

hmoshirut.ac.ir

دکتر حمیدرضا ملک محمدی

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

malekut.ac.ir

دکتر فرهاد عطایی

روابط بین الملل استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران

ataiut.ac.ir

دکتر غلامرضا چگنی زاده

روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

chegnizadehyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر سید علی آوجو

روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه ییلدیریم بیازیت، آنکارا، ترکیه

saa3dvirginia.com

دکتر آکبوتا نیازازنا

روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه ملی اوراسیا، آستانه، قزاقستان.

eic.astanagmail.com

دکتر گلی یولداشوا

Political Science دانشیار علوم سیاسی آکادمی علوم، تاشکند، ازبکستان

guli.yuldashevafulbrightmail.org
0000-0001-9979-0329

مدیر داخلی

سمانه موحدی

روابط بین الملل دانش آموخته روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

jrgratu.ac.ir
0000-0002-4551-5273

ویراستار ادبی

فروغ شهسوار

ویراستار فنی فصلنامه فصلنامه علمی دولت پژوهی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

forogh.shahsavar70gmail.com

ویراستار انگلیسی

مرتضی جوادی

روابط بین الملل ویراستار انگلیسی فصلنامه علمی پژوهشنامه روابط جهانی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

m_javadi96atu.ac.ir

صفحه آرا

مریم زندی

صفحه آرا، فصلنامه فصلنامه علمی دولت پژوهی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

maryamzandi200gmail.com